idaqy
      欢迎词    登录  注册   查询订单
  购物车共有(0)件商品 共 ¥ 0.00 元
 去结账
 我的订单
 
 
03F1E,65D2F,F3520,0E0AE,BEE62
1 2 3
 
会员中心
 
用户名:
 
密 码:
 
资质与荣誉
1 2 3
 
 
 
雌 2.2两-2.4两
零售价30.00 元/只
雄 3.0两-3.4两
零售价30.00 元/只
 
 
 
雌 2.5两-2.8两
零售价40.00 元/只
雄 3.5两-3.8两
零售价40.00 元/只
 
 
 
雌 3.0两-3.2两
零售价60.00 元/只
雄 4.0两-4.4两
零售价60.00 元/只
 
 
 
雌 3.4两-3.6两
零售价150.00 元/只
雄 4.5两-4.8两
零售价120.00 元/只
 
 
 
雄 5.0两-5.4两
零售价150.00 元/只
雌 3.8两-4.0两
零售价170.00 元/只
 
 
 
雄 5.6两-6.0两
零售价220.00 元/只
雌 4.8两-5.2两
零售价230.00 元/只
 
绿色食品
江苏无公害水产品生产基地
江苏无公害水产品生产基地
无公害农产品
无公害农产品
中华人民共和国出入境检验检疫出境动物养殖注册企业
中华人民共和国出入境检验检疫出境动物养殖注册企业